Agencija za posredovanje zdravstvenih storitev

Dobrodošli.
Tukaj smo za
Vas.
Klik!

Zakaj nam lahko zaupate

Splošni pogoji in varstvo osebnih podatkov

Varstvo osebnih podatkov

V družbi Medico Veritas d.o.o., Prečna ulica 2, 6230 Postojna (v nadaljevanju: Medico Veritas) se zavedamo odgovornosti ravnanja z osebnimi podatki svojih strank, potencialnih strank, obiskovalcev spletnih strani Medico Veritas ter vseh posameznikov, ki nam ob stiku razkrijejo osebne podatke (v nadaljevanju: uporabniki), zato smo v ta namen posodobili Splošne pogoje in politiko varstva osebnih podatkov skladno z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1, Ur. l. RS, št. 94/2007) in Uredbo (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter o razveljavitvi Direktive 95/46/ES (v nadaljevanju: Splošna uredba o varstvu podatkov).

Podatki o upravljavcu in osebi, pooblaščeni za varstvo podatkov:

Medico Veritas d.o.o.,
Prečna ulica 2,
6230 Postojna.

Pooblaščena oseba za varstvo osebnih podatkov je odvetnica ga. Simona Marko, Ulica heroja Bračiča 12, 2000 Maribor, dosegljiva na elektronskem naslovu odvetnica.marko@siol.net.

V družbi Medico Veritas je pooblaščena oseba za varstvo osebnih podatkov dosegljiva na elektronskem naslovu info@medico-veritas.net.


Varovanje osebnih podatkov

Osebni podatek je informacija, ki vas identificira kot določenega ali določljivega posameznika. Uporabnik je določljiv takrat, ko ga je mogoče neposredno ali posredno določiti, zlasti z navedbo identifikatorja, kot je ime, identifikacijska številka, podatki o lokaciji, spletni identifikator, ali z navedbo enega ali več dejavnikov, ki so značilni za uporabnikovo fizično, fiziološko, genetsko, duševno, gospodarsko, kulturno ali družbeno identiteto. Posredovanje osebnih podatkov je prostovoljno. Osebnih podatkov nam ne potrebujete posredovati, vendar pa vam v tem primeru ne moremo zagotavljati izvedbo določenih storitev. Vsi podatki, ki jih potrebujemo za izvedbo posamezne storitve so za to storitev obvezni. Medico Veritas ravna z zbranimi osebnimi podatki skladno z veljavno zakonodajo na področju varstva osebnih podatkov, ki urejajo obdelavo, postopke in ukrepe zavarovanja, vključno z odgovornostjo in nadzorom v procesu njihove obdelave. Medico Veritas se zavezuje k trajnemu ravnanju vseh osebnih podatkov vseh uporabnikov in vseh storitev, ki jih zagotavlja, v skladu s predpisi s področja varstva osebnih podatkov, ki veljajo v Republiki Sloveniji.


Katere osebne podatke zbiramo


Obisk spletne strani

Pri obisku spletne strani www.medico-veritas.net na spletnem strežniku, kjer gostuje, beleži določene podatke o obisku spletnih strani, IP številka, verzija brskalnika, čas obiska in naslovi spletnih mest, ki ste jih obiskali na spletni strani. Tako zbranih podatkov ne obdelujemo in jih ne povezujemo z drugimi podatki, uporabljamo jih izključno za izračun splošne statistike o uporabi spletne strani, optimizacijo. Večina spletnih brskalnikov samodejno sprejme piškotke. Delovanje spletnega brskalnika lahko spremenite v nastavitvah, tako da računalnik piškotke zavrne ali da prejmete opozorilo, preden se piškotek shrani. Namestitev piškotkov lahko v brskalniku tudi popolnoma preprečite za vse obiskane spletne strani.


Naročanje na elektronske novice

Pri naročanju na elektronske novice posredujete elektronski naslov. Podatek uporabljamo za posredovanje elektronskih novic na podlagi vaše privolitve. Podatek hranimo do odjave na elektronske novice. Od prejemanja novic se lahko kadarkoli odjavite, in sicer tako, da v prejetem elektronskem sporočilu kliknete na označeno povezavo za odjavo.


Kontaktni obrazec oziroma posredovanje sporočila

Na spletni strani www.medico-veritas.net nam lahko preko kontaktnega obrazec posredujete ime, elektronski naslov in telefon. Odgovor vam posredujemo preko elektronske pošte ali telefona. Podatke uporabimo zgolj za komunikacijo z vami glede zagotavljanja naših storitev in odgovarjanja na vaše povpraševanje oziroma sporočilo.


Hramba osebnih podatkov

- Osebne podatke hranimo tako dolgo, dokler je to potrebno za doseganje namenov za katere so bili podatki zbrani.

- Osebne podatke tako obdelujemo do izpolnitve namena oziroma v okviru zastaralnih rokov za obveznosti, ki bi lahko izvirale iz obdelave teh osebnih podatkov, še posebej, ko je obdelava osebnih podatkov potrebna v okviru sklenitve oziroma izvedbe pogodbe, razen v primerih, ko je rok hrambe zapovedan z zakonom. V spodnjem primeru bomo podatke hranili skladno z zakonsko obveznostjo.

- Osebne podatke, ki jih obdelujemo na podlagi vaše privolitve pa hranimo do preklica.

- Po preteku roka hrambe vaše osebne podatke učinkovito izbrišemo ali anonimiziramo, kar pomeni, da jih obdelamo na način, da jih ni več mogoče povezati z vami.

- Pravice uporabnikov v zvezi z varstvom osebnih podatkovV skladu s Splošno uredbo o varstvu osebnih podatkov vam Medico Veritas (v nadaljevanju družba) zagotavlja naslednje pravice v zvezi z varstvom osebnih podatkov:

a. pravico dostopa do podatkov,

b. pravico do popravka,

c. pravico do izbrisa (»pravica do pozabe«),

d. pravico do omejitve obdelave,

e. pravico do prenosljivosti podatkov,

f. pravico do ugovora.


a. Pravica dostopa do podatkov:Od družbe imate pravico dobiti potrditev, ali družba obdeluje vaše osebne podatke, in kadar je temu tako, imate pravico dobiti dostop do vaših osebnih podatkov in informacij v zvezi z obdelavo osebnih podatkov.

b. Pravica do popravka: Od družbe imate pravico zahtevati, da ta brez nepotrebnega odlašanja popravi netočne osebne podatke v zvezi z vami. Ob upoštevanju namenov obdelave imate pravico do dopolnitve nepopolnih osebnih podatkov, vključno s predložitvijo dopolnilne izjave.

c. Pravica do izbrisa (»pravica do pozabe«): Od družbe imate pravico zahtevati, da brez nepotrebnega odlašanja izbriše osebne podatke v zvezi z vami, družba pa mora vaše osebne podatke brez nepotrebnega odlašanja izbrisati v naslednjih primerih:

 kadar osebni podatki niso več potrebni za namene, za katere so bili zbrani ali kako drugače obdelani,

 kadar prekličete privolitev, ki je podlaga za obdelavo vaših osebnih podatkov, pa za obdelavo ne obstaja nobena druga pravna podlaga,

 kadar ugovarjate obdelavi na podlagi zakonitega interesa upravljavca, pa za njihovo obdelavo ne obstajajo nobeni prevladujoči zakoniti razlogi,

 kadar ugovarjate obdelavi za potrebe neposrednega trženja,

 kadar je osebne podatke treba izbrisati za izpolnitev pravne obveznosti v skladu s pravom EU ali slovenskim pravnim redom.

Kadar družba v skladu s splošnimi pogoji in varstvom osebnih podatkov objavi vaše osebne podatke, sprejme družba razumne ukrepe, vključno s tehničnimi, da upravljavce, ki obdelujejo vaše osebne podatke, obvesti, da uporabnik, na katerega se nanašajo osebni podatki, od njih zahteva, naj izbrišejo morebitne povezave do teh osebnih podatkov ali njihove kopije.

Uporabniki lahko kadarkoli prekličejo uporabo svojih podatkov za namene obveščanja o dogodkih in drugih obvestilih družbe prek elektronske pošte (info@medico-veritas.net) s sporočilom za preklic. Družba bo zaupnost osebnih podatkov in zasebnost uporabnikov spletnega mesta v okviru te politike zasebnosti varovala tudi v primeru preklica prijave.

d. Pravica do omejitve obdelave:

Pravico imate zahtevati, da družba omeji obdelavo vaših osebnih podatkov, kadar velja en od naslednjih primerov:

 kadar oporekate točnosti podatkov, in sicer za obdobje, ki upravljavcu omogoča preveriti točnost vaših osebnih podatkov,

 kadar je obdelava nezakonita in nasprotujete izbrisu osebnih podatkov ter namesto tega zahtevate omejitev njihove uporabe,

 kadar družba osebnih podatkov ne potrebuje več za namene obdelave, temveč jih vi potrebujete za uveljavljanje, izvajanje ali obrambo pravnih zahtevkov,

 kadar ste vložili ugovor v zvezi z obdelavo, dokler se ne preveri, ali zakoniti razlogi upravljavca prevladajo nad vašimi razlogi.

e. Pravica do prenosljivosti podatkov:

Pravico imate, da prejmete osebne podatke v zvezi z vami, ki jih je posedovala družba, v strukturirani, splošno uporabljani in strojno berljivi obliki in pravico, da te podatke posredujete drugemu upravljavcu, ne da bi vas družba, ki so mu bili osebni podatki zagotovljeni, pri tem oviral, kadar:

 obdelava temelji na vaši privolitvi ali pogodbi

 in se obdelava izvaja z avtomatiziranimi sredstvi.

Na podlagi vaše zahteve vam bo družba, v kolikor bodo izpolnjeni pogoji, zagotovila eno brezplačno kopijo vaših osebnih podatkov, ki se obdelujejo. Za dodatne kopije podatkov, ki bi jih zahtevali, vam bo družba zaračunala razumno pristojbino ob upoštevanju administrativnih stroškov.

f. Pravica do ugovora

Na podlagi razlogov, povezanih z vašim posebnim položajem, imate pravico, da kadarkoli ugovarjate obdelavi osebnih podatkov, če ta temelji na zakonitih interesih, za katere si prizadeva družba ali tretja oseba. Družba bo prenehala obdelovati osebne podatke, razen če dokaže nujne razloge za obdelavo, ki prevladajo nad vašimi interesi, pravicami in svoboščinami ali za uveljavljanje, izvajanje ali obrambo pravnih zahtevkov. Kadar se osebni podatki obdelujejo za namene neposrednega trženja, imate pravico, da kadarkoli ugovarjate obdelavi vaših osebnih podatkov za namene takega trženja, vključno s profiliranjem, če je povezano s takim neposrednim trženjem. Če neposredno trženje temelji na privolitvi, se pravica do ugovora lahko izvede s preklicem dane osebne privolitve.


Postopek uveljavljanja pravic

Vse zgoraj navedene zahteve, ki se navezujejo na uveljavljanje pravic v zvezi z vašimi osebnimi podatki jih naslovite v pisni obliki na družbo, in sicer na e-naslov info@medico-veritas.vet ali po pošti na naslov Medico Veritas, Prečna ulica 2, 6230 Postojna.

Če boste zahtevo, v skladu z zgornjim odstavkom, predložili z elektronskimi sredstvi, se vam bodo informacije, v kolikor bo to mogoče, zagotovile z elektronskimi sredstvi, razen v primeru, da boste zahtevali drugače.

Družba lahko za potrebe zanesljive identifikacije v primeru uveljavljanja vaših pravic v zvezi z osebnimi podatki od vas zahteva dodatne podatke, ki so potrebni za potrditev vaše identitete, ukrepanje pa v skladu s tem poglavjem lahko zavrne le v primeru, da dokaže, da vas ne more zanesljivo identificirati.

Družba bo na zahtevo, s katero uveljavljate svoje pravice v zvezi s svojimi osebnimi podatki, odgovorila brez nepotrebnega odlašanja in najpozneje v enem mesecu od prejema zahteve.

Družba lahko rok za uresničevanje pravic podaljša za največ dva dodatna meseca ob upoštevanju kompleksnosti in števila zahtev. Če družba podaljša rok, vas bo o vsakem takem podaljšanju obvestil v enem mesecu od prejema zahtevka skupaj z razlogi za zamudo.

Pravica do vložitve pritožbe v zvezi z obdelovanjem osebnih podatkov

Morebitno pritožbo v zvezi z obdelovanjem vaših osebnih podatkov lahko pošljete na elektronski naslov info@medico-veritas.net ali po pošti na naslov Medico Veritas, Prečna ulica 2, 6230 Postojna.

Pravico imate, da vložite pritožbo tudi neposredno pri informacijskem pooblaščencu, če menite, da obdelava osebnih podatkov v zvezi z vami krši slovenske predpise ali predpise EU na področju varstva osebnih podatkov.

Uporabniki osebnih podatkov, pogodbena obdelava in posredovanje podatkov v tretje države (države, ki niso članice Evropske unije ali Evropskega gospodarskega prostora)

Medico Veritas se zavezuje, da podatke, ki jih boste posredovali prek spletnih strani www.medico-veritas.net ali na kakršenkoli drug način, brez izrecnega dovoljenja uporabnika ne bo posredovala tretji osebi oz. ne bo omogočila tretji osebi vpogleda v osebne oz. druge podatke uporabnika, razen če bi to od nje zahtevale državne oblasti ali zakoni.

Do vaših osebnih podatkov smejo dostopati zgolj zaposleni v družbi Medico Veritas in obdelovalci osebnih podatkov, ki so za to neposredno pooblaščeni in imajo z družbo sklenjeno pogodbo, na podlagi katere izvajajo določena opravila v zvezi z obdelavo podatkov in so dolžni spoštovati zakonodajo glede obdelave in varstva osebnih podatkov.

Družba vaših osebnih podatkov ne bo nikoli posredovala nepooblaščenim tretjim osebam. V kolikor pa bo to potrebno vas bo o tem seznanila in pridobila vaše pisno potrdilo oziroma soglasje.


Skrb za varnost osebnih podatkov

Družba se zavezuje, da bo varovala zaupnost osebnih podatkov in zasebnost uporabnikov spletnega mesta. Zbrane osebne podatke bo družba uporabljala izključno za posredovanje medicinskih storitev, trženje in za promocijske namene v zvezi z opravljanjem storitev, ki jih zagotavlja.

Vsi podatki bodo obravnavani zaupno in bodo uporabljeni zgolj za interno evidenco in za namen, zaradi katerega so bili posredovani. Vaši podatki bodo skrbno varovani pred izgubo, zlorabo, nepooblaščenim dostopom, razkrivanjem, spreminjanjem ali uničenjem.


Za vsa vprašanja se lahko obrnete na info@medico-veritas.net

Datum zadnje posodobitve, 25.5.2018